Darius Lupșa

Despre mine


blog@dariuslupsa.ro | twitter.com/@dariuslupsa | @dariuslupsa@mastodon.social


Mă numesc Darius Lupșa 👨, am 31 de ani și sunt inginer. Am absolvit facultate de Inginerie Economică Industrială de la UTCN, urmată de master în Robotică și Sudură (cu calificare de Inginer Sudor Internațional).

Am început acest blog pentru a împărtășii cu voi ceea ce gândesc și ce mă pasionează (tehnologie și inginerie în mod special).